Skan­se­bak­ken - fri­lufts­liv

Friluftsliv for alle udnytter naturens rummelighed. Handicaptilbud i Brejning er fælles om en ugentlig friluftslivsdag, hvor vi har bål, sejler i kanoer, mærker sandet mellem tæerne og fisker krabber.

TITEL: 

Natur- og friluftsliv for alle

MÅLGRUPPE: 

Indskoling og Mellemtrin

FAG OG FAGOMRÅDER: 

Natur/teknik Motion/Idræt

INDHOLD OG AKTIVITETER:

Friluftsliv for alle udnytter naturens rummelighed. Handicaptilbud i Brejning er fælles om en ugentlig friluftslivsdag, hvor vi har bål, sejler i kanoer, mærker sandet mellem tæerne og fisker krabber. De dage vil vi meget gerne dele med skoleklasser, der også kan lide at være ude. Vi er i gang fra kl. 9 til kl. 15, i det tidsrum stiller vi gerne os selv til rådighed. Beboere og brugere kan formidle både natur og sanseoplevelser og være gode rollemodeller.

HVAD KAN ELEVERNE LÆRE:

Eleverne kan lære om strandens flora og fauna, om klimaudfordringer, om hav(fjord)miljø, om hvordan kroppen bearbejder sanseindtryk, om hvor forskellige mennesker kan se ud og være, de kan blive introduceret til kanosejlads, træklatring, generelt friluftsliv. 

ØKONOMI:

Der er ingen udgifter forbundet med fælles oplevelser

ORGANISATION: 

Udviklingscenteret Skansebakken

KONTAKT: 

Hanne Hansen mobil 23433380 mail: hahan@vejle.dk