Skole­bridge

Dansk Skolebridge tilbyder at arbejde med elevernes koncentration, kommunikation og samarbejdskompetencer gennem forløb af forskelligt omfang

Skolebridge

Flere af Vejle Kommunes skoler har allerede et veletableret samarbejde med Dansk Skolebridge. Som valgfag, i matematikundervisningen eller som understøttende undervisning. 

Elevernes læring: 

Bridge fremmer og udvikler matematiske (sandsynlighed og kombinatorik), psykologiske og logiske evner. Problemløsning. Styrker koncentrationsevnen som forudsætning for læring. styrker kommunikation og samarbejde. Styrker social udvikling og er velegnet til at fremme integration på mange planer. 

Omfang: 

Samarbejdet kan aftales med den lokale bridgeklub og omfatte ½ dags grundlæggende intro, emnedage, kortere undervisningsforløb ifm. understøttende undervisning eller forløb i matematik (5-10 lektioner). Evt. valgfag.

Økonomi: 

Ved valgfags forløb aflønnes en evt. ekstern lærer af skolen. Materialer udlånes af klubben.

Målgruppe:

Udskoling, men bridge er velegnet til start fra 5. klasse.

Lokal kontaktperson:

Bridgeklubben Storeslemmen Inga Dalgaard mobil 40794096 ingadalgaard@gmail.com

Organisation:

Dansk Skolebridge v. Morten Bilde mobil: 28302717 mail: morten@skolebridge.dk