Skoven

Et læringstilbud fra Naturskolerne

Skovens liv

Undersøgelse af skovens dyre- og plantesamfund


Projektets titel: Skoven

Målgruppe: Indskoling Mellemtrin

Klassetrin: 1.-6. kl

Fag og fagområder: N/T, Dansk Matematik

Indhold og aktiviteter: Se vedhæftede

Hvad kan eleverne lære: Se vedhæftede

Økonomi: Skolen sørger selv for transport

Organisation: Naturstyrelsen Trekantsområdet

Kontaktperson: Helle Thuesen 25408588     Mail: hethu@nst.dk