Skovmatematik

- et læringstilbud fra naturvejlederen

Skovmatematik
Målinger i naturen

Fra april

Her omsættes matematik til praksis, når eleverne skal foretage højdemålinger, arealberegninger, anslå rumfang og til sidst omsætte skovens træ til økonomi eller værktøj i klimaudfordringen.
Der kan efter ønske lægges fokus på skov som led i klimaløsninger eller interessemodsætninger i skoven (benyttelse og beskyttelse).

Forløbet er gratis!

Kontakt:

Naturvejleder Iben Lindegaard Pedersen
Børne- og Ungeforvaltningen
Uddannelse & Læring | Pædagogik & Læring
Vejle Kommune | Skolegade 1 | 7100 Vejle
Tlf.: 51254658
Mail:  iblpe@vejle.dk