Smart Parat Start

Et skoletilbud fra VejleBibliotekerne

SmartParatSvar

Indhold:

Bliv Danmarks klogeste 6. klasse. Vejle Bibliotek er igen i år vært ved de indledende runder og semifinalen i denne landsdækkende videnskonkurrence,
hvor klasserne stiller et hold på fem, der skal dyste i paratviden inden for mange områder - bl.a. børnelitteratur. Den gode læser inden for alle områder bliver en sikker vinder. Læs mere på www.smartparatsvar.dk.

Tidspunkt: Lokal runde: 5.december 2018. Vinderen herfra kvalificerer sig til regional runde. 

                        Regional runde på Vejle Bibliotek 9.januar 2019. Vinderen herfra kvalificerer sig til finalen.

                        Landsfinale i Odense: 6.februar 2019 

Varighed: Fra 1-5 timer, afhængigt af, hvor godt holdet klarer sig.

Tilmelding: Kate Langgaard Bech på klb@vejlebib.dk

Hvad kan eleverne lære: Ideen med quizzen er, at ”Den gode læser” sættes i spil som en rollemodel, der har slået ørerne ud for den videns- og oplevelsesrigdom, der er i bøgernes verden. Deltagerne skal være attraktive rollemodeller for deres jævnaldrende. Det er sejt at læse, at vide noget, at være ”smart” på øverste etage! At stå på scenen og samarbejde på holdet.


Økonomi: Kørselsudgift til Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle ved den lokale og regionale runde. Hvis klassen går videre til finalen, er der kørseludgifter til Odense.

Andre bemærkninger: Tilmelding senest den 28.september . Max 12 klasser kan deltage.

                                                Hver klasse kan kun deltage med et hold på 5 deltagere.