Søg Smart - digitalt søgeværktøj

- et skoletilbud fra VejleBibliotekerne

Informationssøgning

Indhold:

SøgSmart er et digitalt værktøj, der understøtter grundskoleelevers arbejde med informationssøgning,
kildekritik og relevansvurdering. Værktøjet indeholder tre moduler, der henvender sig til 3.-9. klassetrin.
SøgSmart er udviklet af de danske centralbiblioteker og CFU og er gratis at anvende for alle. Værktøjet
anvendes af undervisere og elever med UNI-login. Andre interesserede kan oprette en profil uden brug af
UNI-login.
Værktøjet kan benyttes af klassen sammen med læreren, men har I opklarende spørgsmål, er I velkomne
til at kontakte Katrine Bjærge Skøtt: kbs@vejlebib.dk