Stærk på net­tet

Et læringstilbud fra VejleBibliotekerne

Digitale færdigheder

Indhold:

Elevernes digitale færdigheder kortlægges ved hjælp af et kompetencehjul. I undervisningen anvendes det digitale undervisningsværktøj STÆRK PÅ NETTET, der afdækker og træner elevernes kompetencer inden for informationssøgning, kritisk evaluering, produktion, lagring og deling af digitalt indhold samt meningsfuld deltagelse i online fællesskaber. STÆRK PÅ NETTET er udviklet af biblioteker fra hele landet, i samarbejde med Center for Digital Dannelse, med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje.

Tidspunkt: Hele året

Varighed: 2 x 45 min.

Sted: Vejle Bibliotek eller på skolen.

Booking: Booking: Senest 3 uger før til Anita Elleby: anibe@vejlebib.dk.