Stærk på net­tet

Et læringstilbud fra VejleBibliotekerne

Digitale færdigheder

Indhold:

Elevernes digitale færdigheder kortlægges ved hjælp af et kompetencehjul, der afdækker elevernes niveau og videreudvikler deres kompetencer ved at inddrage relevante cases som dialogisk værktøj. Der er en case tilknyttet hver af de seks emner: informationssøgning, kritisk evaluering, produktion, lagring og deling af digitalt indhold samt meningsfuld deltagelse i onlinefællesskaber. Klassens gennemsnitlige niveau afgør, hvilke cases, der fokuseres mest på. Dette er en videreudvikling af STÆRK PÅ NETTET, som oprindeligt er udviklet af biblioteker fra hele landet i samarbejde med Center for Digital Dannelse, med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje.

Tidspunkt: Hele året

Varighed: 2 x 45 min.

Sted: Vejle Bibliotek eller på skolen.

Booking: Booking: Senest 3 uger før til Anita Elleby: anibe@vejlebib.dk.