Sten og landskaber

Et læringstilbud fra Naturskolerne

Sten

Forstå hvordan istiden har dannet vore landskaber og stenene sladrer

Projektets titel: Sten og landskaber

Målgruppe: Indskoling Mellemtrin Udskoling

Klassetrin: 2.-9. kl

Fag og fagområder: N/T, biologi, geografi, historie

Indhold og aktiviteter: Se vedhæftede

Hvad kan eleverne lære: Se vedhæftede

Økonomi: Skolen sørger selv for transport

Organisation: Naturstyrelsen Trekantsområdet

Kontaktperson: Helle Thuesen 25408588  Mail: hethu@nst.dk