Sund­hed og leve­vilkår med og uden tek­no­logi

- et læringstilbud i Kulturrygsækken

Vi bruger teknologien i vores hverdag – hver dag! Vi kan ikke undvære den… Vi har teknologi, der hjælper os med fx transport og forarbejdning af mad. Men hvordan påvirker teknologien egentlig menneskers sundhed og levevilkår?

Målgruppen:

er udskolingen (primært 8. eller 9. årgang)
Fag i spil: Fysik/kemi, Biologi, geografi (og samfundsfag)

Forløbet tilbyder:

- Et 6 ugers fællesfagligt naturfagsforløb med overskriften: Sundhed og levevilkår med og uden teknologi
- Et forløb, der er udarbejdet med læringsmål og tegn på læring, samt ideer til fagligt indhold fra de 3 naturfag i udskolingen
- Et undervisningsforløb, der er målrettet den afsluttende prøve i 9. klasse - Et forløb, der integrerer de tre naturfag i udskolingen.
- Et tilbud om besøg fra naturfagskonsulenten i forberedelsen af forløbet
- 2 besøg ud af huset – i Givskud Zoo (sammen med Sundhedshuset) og i Jernaldermiljøet i Vingsted. (2 hele dage, kl. 9-14) der hver giver deres indblik ind i en verden og teknologi, der påvirker menneskers sundhed og levevilkår (max 2 klasser pr besøg)
- Et fokus på hvilken betydning teknologien har og har haft på menneskers sundhed og levevilkår.
- Et fokus på dataopsamling og mulighed for dataloggin


Vi forventer, at I som fagteam på klassen:

- Færdigplanlægger forløbet så det passer til klassen – fx ved at udvælge og målrette det faglige indhold. Du og dine kollegaer kender bedst din klasse og den øvrige undervisning, der er planlagt og hvordan dette forløb supplerer det bedst muligt.
- Skaber en systematik omkring dataopsamlingen i forløbet med de tilbudte ressourcer.
- Er med til at skabe gode og spændende besøgsdage for eleverne, bl.a. ved at gå aktivt ind i de arbejdsprocesser, som eleverne skal deltage i og ved at være motiverende for de elever, der har svært ved at engagere sig.
- Forbereder eleverne på besøgene, bl.a. ved at arbejde med ”før-under-efter”, som vist i forløbsbeskrivelsen.
- Tager kontakt til naturfagskonsulenten, hvis I vil benytte tilbuddet om sparring på planlægningen

Af ressourcer får I:

- En forløbsoversigt med mål, læringsmål og tegn på læring
- Introduktions/velkomstbrev til eleverne til de forskellige besøg/aktiviteter
- Forskellige skabeloner til brug i forløbet – fx energidagbog, vurderingsskema, arbejdsark i en ressourcemappe i Google Drev:http://kortlink.dk/kulturrygsækken_udskoling_sundhed/s8c7 

Der er mulighed for:

   At supplere forløbet med lån af naturfagskassen ”Kroppen kan” fra KFS. Denne indeholder bl.a. pulsmåler, stopure, datalogger, måling af blodsukker og andre undersøgelsesmuligheder. (der er 2 ”kroppen kan”-kasser i KFS.
   At låne skridttællere fra Sundhedshuset

Kontakt:

Naturfaglig konsulent Line Kastorp Kok på linkk@vejle.dk for tilmelding. Ved tilmelding oplyses klassestørrelse, årgang, kontaktperson på skolen og ønskede datoer.

Mulighed for booking af forløbet på følgende datoer i skoleåret 20/21 (der hænger sammen vandret):
Givskud Zoo/Sundhedsbussen Vingsted

Formøde: 3.februar 2021 - kl. 15-16 (placering følger)

Sidste tilmelding 15.januar 2021

Uge 9 01.03.2021 Uge 11 15.03.2021
Uge 10 08.03.2021 Uge 12 22.03.2021
Uge 15 14.04.2021 Uge 17 26.03.2021