Teen Trash

- et læringstilbud fra Økolariet

elektriniktrash

TeenTrash er Økolariets affaldsundervisningstilbud til mellemtrinnet. Det handler om elektronik, hvad det indeholder, og hvad vi gør af det, når vi ikke længere har brug for det.

Klasser, som skal i gang med at arbejde med affald, kan med fordel bruge undervisningsforløbet som en opstart på et emne- eller projektarbejde om fx elektronikaffald eller bæredygtighed. Forløbet giver også anledning til at koble de naturfaglige forklaringer til en samfundsfaglig diskussion.

Til undervisningsforløbet i Økolariet er det vigtigt at hver elevgruppe selv medbringer et elektronisk apparat, som de kan skille ad. Det er derfor vigtigt at eleverne får besked om dette i god tid, så apparaterne kan fremskaffes. I den forbindelse er det en god idé at tale med dem om, at nogle apparater som fx bærbar computer, Ipods, Mp3-afspillere og lignende er ret komplicerede at skille ad. Mens andre som fx en føntørrer, barbermaskine, håndmikser og en del legetøj med motor i er meget lettere at gå til. Det kræver udholdenhed og flid at skille en bærbar computer ad og få bestemt alle materialerne!

Efter undervisningsforløbets afslutning, får klassen de adskilte elektroniske apparater med tilbage på skolen, hvor I med fordel kan arbejde videre med fx en udstilling om elektronikaffald.

Til det videre arbejde hjemme på skolen, kan man gennem Økolariet låne et klassesæt (15 stk. elevbøger + cd med yderligere materialer for lærere og elever) fra miljøbevægelsen NOAH om beregning af materialernes skjulte miljøpåvirkning ("den økologiske rygsæk").