Pro­jekt triv­sels­teams

Et læringstilbud fra Fritidsklubberne i Vejle

TRIVSELSTEAM: Vi har uddannede medarbejdere, der kan sammensætte forløb i klasser, der har udfordringer med den daglige trivsel – det kunne være klatringsforløb, sejlads, forumteater – eller andet, der kan bruges som metode til at højne trivslen i klassen – og dermed understøtte børnenes/ de unges parathed til at modtage undervisning. Alle medarbejdere er uddannede i konflikthåndtering.

FRIKVARTERSAKTIVITETER: Medarbejderne kan bidrage med forskellige aktiviteter i frikvartererne, samt være problemknusere så der er fundet en løsning inden undervisningen starter igen.
 
MÅLRETTEDE ELEVINDSATSER: Klubben kan i samarbejde med den enkelte lærer aftale at arbejde med tillæring af mestringsstrategier for et enkelt barn – det kan være at lære barnet nye og andre måder at være sammen med andre på end hvad barnet hidtil har lært – således at barnet på sigt kommer til at kunne bidrage til og udvikle sig i det sociale fællesskab i klassen. Klubben kan i nogle tilfælde fungere som aflastning for et barn/ ung, der har akut brug for at komme ud af klassesammenhængen i en periode pga. hændelser i familien som fylder meget for barnet/ den unge.

TRIVSELSTEAM: Vi har uddannede medarbejdere, der kan sammensætte forløb i klasser, der har udfordringer med den daglige trivsel – det kunne være klatringsforløb, sejlads, forumteater – eller andet, der kan bruges som metode til at højne trivslen i klassen – og dermed understøtte børnenes/ de unges parathed til at modtage undervisning. Alle medarbejdere er uddannede i konflikthåndtering.
 
Der kan være akut behov for at et enkelt barn/ ung tages ud af klassesammenhængen, fordi vedkommende er på ” overarbejde ” og ikke længere kan overskue at deltage i undervisningen – medarbejderen kan så tage barnet med i klubben eller et andet sted – og dermed tage hånd om den enkelte, samtidig med at læreren kan bevare fokus på resten af klassen. 
 
Medarbejderne har ofte et godt og bredt kendskab til barnet / den unge, da vi grundlæggende arbejder med relationer og tillid  - og vi er ikke som læreren bundet op af et fagligt pensum, hvilket gør det langt nemmere for os at opnå en tæt relation. 
Vi mener derfor, at vi udgør et godt supplement til at kunne komme omkring HELE barnet/den unge og dette kan udnyttes i forskellige sammenhænge – eks. Ved TRIVSELSSAMTALER, FORÆLDREMØDER, BEKYMRINGSMØDER, UNDERRETNINGER – og vi vil kunne sparre med lærerene med vores faglighed til gavn for barnets udvikling.
Medarbejderne skal være medvirkende til at fastholde børnene i skoletilbuddet – dét kan derfor være nødvendigt at hente barnet om morgenen, sørge for at lektierne bliver lavet i klubben efter aftale med læreren, samarbejde med – og understøtte forældre og skole omkring barnets trivsel.

Økonomi: Teamets indsats er baseret på en gennemsnitlig timeløn på 198.59 i timen. Prisen afhænger af, hvor mange medarbejdere, der skal bruges, hvor længe og i hvilket tidsrum.

Kontakt:

Club Midt Adresse Skolegade 34, 7100 Vejle Tlf 76818530 Kontakt May– Britt Larsen mabla@vejle.dk

Nørremarkens Fritidscenter Adresse Finlandsvej 21, 7100 Vejle  Tlf 76 42 06 30  Kontakt Henrik Duvald 

Solsikkens Fritidscenter Adresse Bygden 1, 7100 Vejle Tlf 76818721 Kontakt  Søren Andersen