Tykhuder i billedkunst

- et læringstilbud fra Givskud Zoo

Tykhuder
Tykhuder

At opleve tykhuder som næsehorn og elefanter helt tæt på, gør det muligt for eleverne at arbejde todimensionelt og tredimensionelt med dyrene på en ny og mere indsigtsfuld måde.


På denne tur kommer I så tæt på, at I både kan dufte og mærke dyrene. Denne oplevelse gør eleverne i stand til at forstå og tegne dyrene på en helt ny måde.

Elefanter og næsehorn er det, vi kalder for tykhuder. Begge dyr har helt karakteristiske træk, som gør det muligt for selv de yngste elever at tegne et genkendeligt dyr. 
I skal vælge om I vil se næsehorn eller elefanter.  Hvis I er to klasser, kan den ene klasse besøge næsehornene, mens den anden klasse besøger elefanterne.

I får lov til at komme helt tæt på dyrene, så I kan mærke deres hud og se hvor store de i virkeligheden er. Sammen snakker vi om dyrenes karakteristiske træk, og hvorfor de ser ud som de gør. Mens I er i stalden, kan I tage billeder af dyrene, som I kan arbejde videre med, når I kommer tilbage til skolen. I kan også vælge at tegne skitser, når dyrene er lukket ud af stalden, og der er luft omkring dyrene.

Undervejs viser vi et eksempel på en karikaturtegning (Dumbo eller Otto er et næsehorn), og vi snakker om, hvad forskellen er på en iagttagelsestegning og en karikaturtegning. Vi snakker også om, hvad formålet kan være med et tegne dyrene på forskellige måder.

 

Varighed: 60 min

 

Fællesmål:

Billedkunst efter 2. klasse – Billedfremstilling – Tegning og grafik
Eleven kan tegne ud fra idéer og oplevelser
Eleven har viden om tegneredskabers udtryksmuligheder

 

Billedkunst efter 2. klasse – Billedanalyse – Billedfunktion
Eleven kan samtale om billederes funktion
Eleven har viden om billedmedier og deres funktioner

 

Læringsmål:

Eleverne har set en elefant eller et næsehorn og kan tegne og fortælle om karakteristiske træk ved et af de to dyr. Eleverne kender forskel på en iagttagelsestegning og en karikaturtegning.