Ud på heden

- et læringstilbud fra naturvejlederen

Heden
Heden

Fra april - september

Med et besøg på heden kan man arbejde med dansk, historie, billedkunst eller natur/teknologi. Danske sange og digte, hedebøndernes liv og levned, den danske guldalder, landskabsdannelsen, fredninger (benyttelse-beskyttelse), biodiversitet eller heden som biotop kan undersøges nærmere. Det er oplagt at besøge Randbøl Hede, men andre hedeområder kan også anvendes.

Forløbet er gratis!

Kontakt:

Naturvejleder Iben Lindegaard Pedersen
Børne- og Ungeforvaltningen
Uddannelse & Læring | Pædagogik & Læring
Vejle Kommune | Skolegade 1 | 7100 Vejle
Tlf.: 51254658
Mail:  iblpe@vejle.dk