Ud på heden

- et læringstilbud fra naturvejlederen

Heden
Heden

Fra april - september

Med et besøg på heden kan man arbejde med dansk, historie, billedkunst eller natur/teknologi. Danske sange og digte, hedebøndernes liv og levned, den danske guldalder, landskabsdannelsen, fredninger (benyttelse-beskyttelse), biodiversitet eller heden som biotop kan undersøges nærmere. Det er oplagt at besøge Randbøl Hede, men andre hedeområder kan også anvendes.

Forløbet er gratis!

  • Helle Thuesen Westergaard

    Naturvejleder

    Send e-mail
    mobil 51 25 46 58