Ulven er her!

- et tilbud i Kulturrygsækken

Ulveflokken hyler
Ulveflok

Ulven er her! 

Gennem lange perioder og i mange kulturer har mennesket næret frygt for ulve. Vi møder denne frygt i bl.a. folkemyter, fabler og eventyrer. I 1400-tallet var varulve også berygtet og frygtet i kirkelige sammenhænge. I Danmark har vi i århundreder set på ulven som en uønsket konkurrent, og den blev derfor udryddet med fuldt overlæg i 1813. Men nu er den her igen! Og den er kommet for at blive. I dag er ulven nemlig beskyttet ved lov. 

Din udskolingsklasse vil gennem et besøg hos ulvene i Givskud Zoo, et møde med ulven i folkemyter og litteratur på Give Bibliotek og et historisk tilbageblik på livet med ulve på Give-Egnenes Museum, blive klædt på til at diskutere ulvens tilstedeværelse i Danmark i dag. I skal bl.a. arbejde med et færdigudviklet rollespil, hvor eleverne får mulighed for at argumentere på et naturfagligt grundlag og vurdere gyldigheden af egen og andres naturfaglige kommunikation.

Forløbet strækker sig over to uger. Den første uge besøger i Givskud Zoo. Den anden uge besøger I Give Bibliotek og Give-Egnens Museum på én og samme dag.

Uge 1: Besøg i Givskud Zoo
I Givskud Zoo skal du opleve en flok ulve og lære om ulvens natur. Du bliver også klogere på, hvor farlige ulve er for mennesker og får forståelse for, hvorfor ulven er beskyttet af både dansk og europæisk lovgivning. Du får desuden indblik i hvorfor ulvens tilstedeværelse skaber konflikter i det danske samfund.

En dobbelt lektion på skolen:
I skal lave en tidslinje over faktiske hændelser i forbindelse med ulvens tilbagekomst til Danmark og svare på spørgsmål om ulve i Danmark.
I skal desuden arbejde med den danske lovgivning om ulve.
Materiale til denne undervisning vil blive tilsendt ved bookning af forløbet.

Uge 2: Besøg på Give-Egnenes Museum og Give Bibliotek
I besøget på Give-Egnens Museum sættes fokus på tiden, inden ulven blev udryddet i Danmark. Der vil blive arbejdet med boforhold, økonomiske forhold, som ulven kunne true, overtro og samvær. Ulven vil blive sat i kontekst til tiden, hvor forholdene for det enkelte menneskes overlevelse var anderledes, end vi kender det i dag.
I forløbet vil der være små praktiske indslag.

På Give Bibliotek får eleverne en introduktion til ulvens rolle i folkemyter, fabler og eventyrer, og De får mulighed for at reflektere over, hvilken rolle litteraturen spiller i deres egne opfattelser af ulve.

Eleverne vil få stillet en kreativ opgave baseret på en konkret fabel, myte eller eventyr. 

Der er indlagt tid til at eleverne kan bevæge sig fra Give-Egnens Museum til Give Bibliotek 

En dobbelt lektion på skolen:
I skal lave rollespillet: ”Borgermøde om ulve i Danmark”
I rollespillet er repræsentanter for fire interessegruppe, som på hver deres måde har ulven tæt inde på livet, inviteret til et borgermøde. Interessegrupperne (jægere, fåreavlere, biologer og almindelige borgere) præsenterer både positive og negative erfaringer med ulve. Borgermødet skal afdække interessegruppernes erfaringer med og holdninger til ulve i Danmark. På baggrund af interessegruppernes input, skal de tilhørende borgere diskutere, hvad der skal til for at ulve og mennesker kan leve sammen på fredelig vis.
Materiale til denne undervisning vil blive tilsendt ved bookning af forløbet.

Målgruppe:
7.-9. klasse

 

Deltagerantal:
1-2 klasser 

 

Samarbejdspartnere:
Dig og din klasse – Give-Egnens Museum – Vejle Bibliotekerne – Givskud Zoo

 

Tidspunkter:

Ved tilmelding er der mulighed for at gennemgå forløbet og materialerne med Susanne Toft Henriksen fra Givskud Zoo (tlf. 76 71 02 41). Rune Thøgersen Clark fra Give-Egnens Museum (tlf. 75 73 93 75) og Anders Østergaard Andersen fra Vejle Bibliotekerne (tlf. 76 81 32 00) svarer også gerne på spørgsmål om forløbet.

 

Tidspunkter:

Uge 1:
Givskud Zoo kl. 10-12.30

Uge 2:
Give-Egnenes Museum kl. 9.30-12
Give Bibliotek kl. 12.30-14.30

Uge 36: tirsdag 7. sep

Uge 37: tirsdag 14. sep

Uge 36: torsdag 9. sep

Uge 37: torsdag 16. sep

Uge 37: tirsdag 14. sep

Uge 38: tirsdag 21. sep

Uge 37: torsdag 16. sep

Uge 38: torsdag 23. sep

Uge 38: tirsdag 21. sep

Dag 39: tirsdag 28. sep


Tidspunktet kan tilrettelægges efter transportformen.
Der er mulighed for at forespørge på andre datoer i de angivne uger.

Økonomi:
Besøget på Give-Egnens Museum koster 900.-/klasse. Den øvrige del af forløbet er gratis, men der skal betales for evt. transport.

Transport:
Der findes to offentlige busruter til Givskud Zoo: Bus 211: Vejle-Givskud og bus 117: Tørring-Givskud-Give.
Starttidspunkterne kan tilrettelægges i forhold til transportmulighederne.  

Tilmelding:
Tilmelding sendes per mail senest 16.8.2021 til Susanne Toft Henriksen
Mail: sth@givskudzoo.dk
Tlf.: 76 71 02 41

Ved tilmelding angives foretrukne uger samt lærerens kontaktoplysninger (eget navn, skolens navn og telefonnummer) samt antal elever. Vær opmærksom på, at vi max. kan håndtere 28 elever pr. klasse.