Undersøg søen

- et læringstilbud fra naturvejlederen

Søens liv
Søens liv

Hele året, men bedst marts-oktober

I en nærliggende sø undersøger vi dyrenes habitat, levevis og tilpasninger til livet i vand. Vi kan komme ind på begreber som fødekæder, forureningskilder og vandets kredsløb.

Forløbet er gratis!

Kontakt:

Naturvejleder Iben Lindegaard Pedersen
Børne- og Ungeforvaltningen
Uddannelse & Læring | Pædagogik & Læring
Vejle Kommune | Skolegade 1 | 7100 Vejle
Tlf.: 51254658
Mail:  iblpe@vejle.dk