Vand­et om­kring dig

Et læringsforløb fra Økolariet

Vand

Eleverne føres gennem vandets forunderlige verden. Vandets tilstandsformer og egenskaber demonstreres, og dets forekomst utallige steder på Jorden anskueliggøres.

Via bearbejdning af vandets kredsløb i naturen kommes omkring væsentlige spørgsmål som: Hvad bruger planter, dyr og mennesker vand til? Hvor får vi vores vand fra? Hvilke krav stiller vi til det vand vi skal bruge? Hvordan påvirker mennesker vandet og dets kredsløb? Hvad kan vi gøre til daglig for at passe på det rene vand?

Besøget hos Økolariet kan ligge alene som en løsrevet oplevelse, men vi anbefaler, at det bruges som optakt til et emne om vandets kredsløb i naturen. Fra Økolariets hjemmeside kan hentes ideer til et videre arbejde med vand, ligesom der arbejdes for, at man med tiden vil kunne downloade aktivitetsark til brug i undervisningen.