Ver­den på dino­sau­rer­nes tid

Et læringstilbud fra Givskud Zoo

Dino - unger

Gå i dinosaurernes fodspor i tidsperioderne trias, jura og kridt og bliv klogere på, hvordan dinosaurerne levede. 

GIVSKUD ZOO har flere end 25 dinosaurarter og 40 individer i fuld størrelse herunder en Agentinosaurus med en længde på 40 meter. Men hvordan kunne et landlevende pattedyr overhovedet blive så stort? På denne tur snakker vi om, hvordan jorden forandrede sig i de tre tidsperioder trias, jura og kridt. Vi kommer også ind på, hvordan dinosaurerne udviklede sig for at tilpasse sig forandringerne. Vi taler om, hvordan rovdyr og planteædere kæmpede for at overleve, ligesom dyr gør det i dag.

Fællesmål:

Natur/teknologi efter 4. klasse – Undersøgelse – Naturen lokalt og globalt
Eleven kan undersøge dyr og planters tilpasninger til naturen
Eleven har viden om dyr og planters levesteder og livsbetingelser

Natur/teknologi efter 6. klasse – Natur og miljø – Natur og miljø
Eleven kan fortælle om livets udvikling
Eleven har viden om hovedtræk af livets udvikling

Læringsmål:

Eleverne har viden om dinosaurernes udvikling, herunder hvorfor de gik til grunde

Eleverne kan fortælle om, hvordan rovdinosaurer og planteædende dinosaurer var tilpasset deres levevis

Målgruppe:

  • 3.-6. klasse

Varighed:

60 min.

  • Tidsrum (i åbningssæson):

    Kl. 10:30-15:00

  • Tidsrum (udenfor åbningssæson):

    Kl. 9:00-15:00

Tid på året:

I åbningssæsonen (ca. april-oktober), Udenfor åbningssæsonen (ca. november-marts)