Vølven Varga - ofringen

- et læringstilbud fra Jernaldermiljøet i Vingsted

Ofring til Vølven Varga
Offergave

NB! Forhåndstilmelding for skoleåret 2020-2021 er slut. Forhåndstilmelding til skoleåret 2021-2022 starter i januar 2021.

Rollespil

som tager udgangspunkt i den viden, vi har om Haraldskærkvinden

Elevgruppe:

3. – 6. klassetrin

Nøgleord:

Hungersnød, ritualer, tro, menneskeoffer, fællesskab, stammen, nød(nødvendighed),
livsforståelse, livsanskuelse, sammenhæng mellem guder og mennesker

Tidsramme:

1, 2 eller 3 dage forløb (2 og 3 dags med overnatning)

Indhold og forløb:

Årsdagen for ofringen af vølven Varga er kommet, og landsbyen mindes denne ofring gennem ceremonier og optrin. Et offerritual og en fest for at sikre sig den fortsatte gode kontakt med frugtbarhedsguderne forberedes og gennemføres.
Gennem dette forløb får eleverne et indblik i jernalderens tro, kult og ritualer. De får samtidig en forståelse af, hvordan livet i en familie og en landsby var afhængigt af forholdet til guderne og deres velvilje.
Under opholdet bor eleverne på jernaldergårdene og arbejder med husholdning og landbrug.

Endvidere skal eleverne være med til:

At dramatisere historien om Vølven Varga.
At forberede en offerceremoni.
At fremstille offergaver.
Der kan vælges forskellige håndværk, hvis holdets størrelse og opholdets længde tillader det. Her fremstilles fælles offergaver.
Opholdet afsluttes med festen for Vølven Varga.

Planlægningsmøde: 

På et planlægningsmøde aftales, hvilke aktiviteter, der skal indgå i netop jeres forløb. Det er som udgangspunkt jeres ønsker og viden om eleverne, der er afgørende for valget af aktiviteter.
I visse tilfælde som fx meget store elevgrupper vil der dog være nogle begrænsninger for det frie valg.

Økonomi: 

Ophold i jernaldermiljøet koster pr elev: 70 kr. pr. dag uden overnatning og 80 kr. pr. dag med overnatning. Derudover kommer udgifter til madvarer, som skolerne selv medbringer.

Fag og fælles mål

i relation til undervisningsforløbet:  Historie, Dansk, Håndværk og design, Kristendom og religion, Madkundskab

Kontaktinfo:

Underviser og formidler Jan Birkkjær Lauritsen  mobil 5173 1295 mail jabla@vejle.dk