Vores vand

- et læringstilbud fra Økolariet

Vores vand
Vores vand

I undervisningsforløbet ”Vores vand” får eleverne en indføring i vandets kredsløb, nedsivning, udledning og forbrug.

Desuden vil der i Økolariets vandlaboratorium være mulighed for lave efterligninger af den helt naturlige rensning, der sker ved nedsivning gennem jord, sand og grus og drage paralleller til renseprocesserne i et renseanlæg. I Økolariets udstillinger finder eleverne viden om vandrensning, vandkredsløb og vandmiljø.

Besøget hos Økolariet kan ligge alene som en løsrevet oplevelse, men vi anbefaler, at det bruges som optakt til et emneforløb om vand. Byg klassens eget vandkredsløb, lav forsøg med vandrensning eller undersøg jeres eget vandforbrug. Der findes et væld af gode instruktioner til vand-relaterede aktiviteter på de følgende hjemmesider:

GEUS (De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland)