Yoga i skolen - bevægelse der skaber læring, ro og nærvær

- et læringstilbud fra Yogaskolen.dk

Yoga
Ro og koncentration

Indhold og aktiviteter:

Præsentation af yoga og de forskellige principper inden for yoga. Hvordan kan det bruges i undervisningen? Hvordan kan det implementeres i dagligdagen på skolen? Pædagogik og didaktik i forbindelse med undervisningen.

Praktisk forløb, hvor der fokuseres på:

• at anvende yoga i undervisningen, både som korte og længere forløb

• at kunne ”skrue på energi knapperne” for at få mere ro eller for at bibringe mere energi

• at kunne bruge små breaks i undervisningen – små pauser for igen at blive klar

Eksempler på:

• Yogalege • Åndedrætslege • Breaks • Yoga som del understøttende undervisning. • Yoga som bevægelses/bånd - forløb • Yoga som del af en undervisning - afslutning på lektion • Lege med yogakort • Drømmerejser og meditationer som også kan foregå ved bord og stol.

Formål:

Undervisning af personale i at anvende yoga som pædagogisk værktøj.

Læring:

Eleverne i folkeskolen skal bevæge sig i gennemsnitligt 45 minutter i løbet af hver skoledag. Det gælder for alle klassetrin. Bevægelsen skal være med til at give børn og unge sundhed og trivsel, og det skal understøtte læring i skolens fag.

• Eleverne kan berolige sig selv vha. åndedrætsøvelser og yogastillinger

• Eleverne kan få energien op vha åndedrætsøvelser og yogastillinger

• Eleverne kan øge deres koncentration vha åndedrætsøvelser og yogastillinger

• Eleverne kan samarbejde med andre vha åndedrætsøvelser og yogastillinger

• Eleverne kan beskrive, hvad der giver deres krop ro og energi

• Eleverne kan via yoga blive understøttet i den faglige læring, hvor krop og læring kobles

Bemærk:

Yoga i skolen henvender sig til alle klassetrin - og både til lærere og pædagoger. Både inden for normal- og specialområdet.

(Kontakt Hanne Mouritsen for beskrivelse af forløb på Hældagerskolen)

Økonomi: 

Der kan vælges forskellige modeller:

3 timers undervisning af personale inkl. bogen "Yoga i skolen": 800,- kr (+moms)

4 timers undervisning af personale inkl. bogen "Yoga i skolen": 1000,- kr (+moms)

Der skal minimum være 10 deltagere eller betales for 10. Der er mulighed for at skræddersy et forløb - f.eks. hvor vi kommer ud og underviser i klassen, follow up mm. Ved stor deltagelse gives rabat. Vi kommer på skolen og underviser. Man kan også gå flere skoler sammen om et projekt.

Organisation:

http://www.yogaskolen.dk

Kontakt: 

Hanne Mouritsen  25547698  hannemouritsen@msn.com