Projekter med kirken

Samarbejder med kirken kan tage afsæt i mange elementer og give eleverne spændende undervisning og læring.

Anbefal denne side:

Kontakt og få et samarbejde omkring:

Hvem ligger under gravstenen?

Stomp med salmer og rap med Fadervor.

Lav et gospelkor med en organist.

Lav en moderne altertavle.

Dyrk prædikenen som genre og prædikestolen som platform for dit budskab.

              - Læs meget mere under 'Læringsforløb'