Vild med verdensmålene - til udeundervisningen

Anbefal denne side:

Vild med Verdensmålene – til udeskoleundervisningen
Økolariet er i gang med at udvikle materialer, som skal give inspiration til udeskoleaktiviteter. De tilbyder et koncept, som man kan bruge som helhed eller blot lade sig inspirere af og plukke i. Materialerne lægges løbende op på Økolariets hjemmeside efterhånden som de udviklet.