Om læringsplatformen: Den åbne Skole

Et centralt element i den nye folkeskolereform er Den åbne Skole. Den åbne Skole handler om, at dele af undervisningen flytter ud af skolen. Ud i samfundet. Ud i virksomhederne, foreningerne, klubberne osv.

'Den Åbne Skole' er en fælles portal – et online katalog, hvor f.eks.  foreninger, kulturinstitutioner og erhvervsliv kan beskrive deres tilbud, og hvor folkeskolerne kan få det fulde overblik over muligheder for at inddrage lokale samarbejdspartnere i undervisningen.

Samarbejdet mellem folkeskoler og lokalsamfund skal være en win-win relation. Partnerskabet skal bygge på lyst og forståelsen af den værdi, det giver barnet og samarbejdspartneren selv. Foreninger er ikke forpligtet til at samarbejde med skolerne. Kun de foreninger, der kan og vil, skal indlede et samarbejde.

I dialog med den eksterne samarbejdspartner, er det op til skolelederen at godkende, hvordan den konkrete samarbejdsaftale udmøntes i praksis.
Samarbejdspartneren udfylder skabelonen under 'Forslag til nyt samarbejdsprojekt' her på hjemmesiden og sender den til en af kontaktpersonerne, som sørger for, at oplægget offentliggøres. Skal tilbuddet opdateres, kontaktes ligeledes en af de 2 web-mastere.

Oplæggene skal ses som invitationer. Invitationer til, at folkeskolerne henvender sig for at aftale nærmere ud fra skolens behov og partnerens muligheder og idéer.