Den åbne skole i Vejle

Med dette tema er der i Folkeskoleloven indført en forpligtelse for folkeskoler til at åbne sig over for lokalsamfundet. De overordnede mål er, at alle elever bliver så dygtige, de kan, og at eleverne trives i en mere motiverende og varieret skoledag. Ud over at fremme folkeskolens fag og formål skal samarbejdet også fremme den lokale sammenhængskraft og bidrage til, at eleverne i højere grad stifter bekendtskab med foreningslivet og de muligheder, som foreningslivet og erhvervslivet rummer.

I Vejle Kommune er der på alle niveauer stort fokus på samarbejdet mellem folkeskolerne og eksterne samarbejdspartnere. Uddannelse & Læring understøtter samarbejder ved etablerede netværk, der styrker virksomhedssamarbejder, kultur- og idrætssamarbejder, arbejdet med den internationale dimension m.m. Der er desuden lavet samarbejdsaftaler med Ungdomsskolen, Musikskolen, Dansk Skoleidræt og ScienceTalenter, ligesom der er et formaliseret samarbejde med Vejle Provsti. En lang række samarbejder etableres desuden direkte i lokalsamfundet mellem skolen og lokale partnere.  

Det kan dreje sig om:

Lokalsamfundets kultur-, idræts og foreningsliv - kunst og kulturskoler, som typisk udgøres af selvejende institutioner, private foreninger og organisationer.
Kulturlivet: fx museer, scenekunst, biblioteker, orkestre i lokalområdet, evt. ved at skolen anvender skoletjenesternes undervisningstilbud.
Foreninger: idrætsforeninger og andre foreninger fx. lokalhistoriske foreninger, boligforeninger, folkeoplysning m.m.
Musikskole og ungdomsskoler og andre offentlige institutioner og organisationer, som fx sundhedsafdelingen.

Der etableres ligeledes samarbejder mellem det lokale erhvervsliv/virksomheder og skolerne. 

Gensidigt samarbejde
Folkeskolereformen forpligter folkeskolen og den kommunale musik- og ungdomsskole til et gensidigt samarbejde. Det er den enkelte skolebestyrelse og skoleledelse, der beslutter, hvordan det sker i praksis.