Det go­de sam­ar­bej­de

Både skole og samarbejdspartner skal afklare, hvad formålet med samarbejdet er. Her er en række gode råd til etablering af et godt samarbejde for begge parter. (Udgangspunkt her: Foreningssamarbejde)

 • Det gode samarbejde

 • Klart formål og mål

  Nedskriv tydeligt formål og målbare mål

  - for skolen i tilknytning til fag og folkeskolens formål 

  - for foreningen i tilknytning til kerneaktiviteten i fritiden.

  Ret fokus på kvaliteten i forløbet samt elevernes læring og trivsel.

 • Værdiskabende for begge parter

  Skab åbenhed om, hvad skolen og foreningen hver især ønsker at opnå med samarbejdet.

  Find fælles formål med barnet i centrum.

 • Forventningsafstemning

  Lav en indledende forventningsafstemning med rolle- og ansvarsfordeling.

 • Forberedt i fællesskab

  Afsæt tid til fælles dialog om idéudvikling, planlægning og afvikling af samarbejdsprojektet.

 • Økonomiafklaring

  Lav en klar aftale om honorering af forening og om dækning af evt. udgifter til transport, leje af facilitet mm. 

 • Faciliteter

  Undersøg de lokale muligheder og udfordringer mht. brugen faciliteter før afklaring af projektets indhold og tidspunkter.

 • Velorganiseret og -koordineret

  Koordiner og detailplanlæg forløbet, så der er sikret god og effektiv udnyttelse af ressourcer hos begge parter.

 • Hav ledelsens opmærksomhed og opbakning

  Skab åbenhed om, hvad skolen og foreningen hver især ønsker at opnå med samarbejdet.

  Find fælles formål med barnet i centrum.

 • Forældreinddragelse

  Orienter forældrene om samarbejdets karakter og indhold, samt børnenes muligheder for at fortsætte foreningsaktiviteten efter skoletid.

 • Evaluering

  Følg op på samarbejdsprojektet med evaluering af opstillede mål og overvejelser om evt. videreførsel af samarbejdet.