Grøn­lands­eks­pe­di­tio­nen

– spænd kulturrygsækken på og tag på opdagelse i slædesporet på de store danske polarforskere. Grønland er ligesom Antarktis dækket af en enorm iskappe. Levevilkårene er ekstreme og barske for dyr og mennesker. Da grønlandsfarerne begav sig af sted på ekspedition for at kortlægge og beskrive den grønlandske natur og kultur, var det med livet som indsats. Hvordan arbejdede og overlevede disse sejlivede foregangsmænd, og hvad kom der ud af deres slid og barske oplevelser? Bliv klogere på grønlandsekspeditionerne gennem et spændende og udfordrende forløb.

Grønlandsekspeditionen

NB! Dette læringstilbud er nu fuldt booket i skoleåret 2018-19. Dog er der stadig en chance tilbage, da uge 2 igen kan bookes. 


Målgruppe:
5.-6. klasse


Deltagerantal:
Max 28 elever


Samarbejdspartnere:
Dig og din klasse – Vejle Bibliotek – Naturstyrelsen, Søballegård Naturskole – Givskud Zoo


Indhold:
Dag 1. (tirsdag) kl. 9-13: Søballegård Naturskole, Tørskindvej 93, 7183 Randbøl
Hvorfor satte danske mænd livet på spil, da de begav sig på opdagelsesrejse på Grønland? Og hvordan fandt de frem uden moderne teknologi? På denne dag laver I jeres egne kort og arbejder med kort og kompas. I får en forståelse af et korts opbygning og betydning. Vi vil stifte bekendtskab med store danske polarforskere som Ludvig Mylius-Erichsen, Knud Rasmussen, Jørgen Brønlund og Harald Moltke.


Dag 2. (onsdag) kl 9-13: Givskud Zoo med deltagelse af Vejle Bibliotek
Hør fortællinger om de barske levevilkår, den grønlandske kultur og de myter, som blev samlet på den litterære grønlandsekspedition fra 1902-1904. Bliv samtidig klogere på, hvordan dyrene klarer ekstreme livsvilkår, og hvad vi kan lære af dem. Mærk også kulde og varme på egen krop.


Tidspunkt:
Tirsdag (4 timer) og onsdag (min. 3,5 timer tidspunktet kan tilrettelægges ud fra klassens transportmuligheder) i følgende uger:
Efterår 2018: uge 44, 45, 46, 47 og 48 
Forår 2019: uge 2, 3, 4, 5 og 6


Afvikling:
Forberedelse på skolen: Eleverne forbereder sig ved at lære om Grønland og stifte bekendtskab med grønlandsk kultur og de store grønlandsfarere.

Inspiration kan hentes på: http://www.filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/groenlandspakken#.VSu8I7HU91s

Filmene Knud og 2 mænd i ødemarken giver et godt billede af livet som polarforsker.

Besøg på institutionerne

Vær opmærksom på at undervisningen foregår udendørs begge dage. Derfor er det meget vigtigt, at elevernes påklædning og fodtøj passer til vejret. Selv med tykke sokker i støvlerne kan gummistøvler ikke anbefales, da de bliver for kolde i længden. Regnbukser kan derimod udmærket bruges som overtræksbukser. Hvis ikke eleverne har støvler, anbefales det, at de låner et par af nogen, der har.

Efterarbejde på skolen: Dagbøger var en vigtig del af dokumentationen på ekspeditionerne. Lav en opgave over en fiktiv rejse, hvor eleverne skriver i dagbogsform.


Økonomi:
Transport til institutionerne.
Til Givskud Zoo findes to offentlige busruter: Bus 211: Vejle-Givskud og bus 117: Tørring-Givskud-Give.


Tilmelding:
Tilmelding senest 1. september 2018 til:

Kontakt: Susanne Toft Henriksen, Givskud Zoo, Tlf: 7671 0241Mail: sth@givskudzoo.dk 

 

Ved tilmelding angives foretrukne uger samt lærerens kontaktoplysninger.