Leo­nar­do da Vin­ci

Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci (1452 – 1519) var kunstner, naturvidenskabsmand, men også en dygtig musiker og sportsmand. Med udgangspunkt i da Vinci og hans syv læringsprincipper, tilbyder vi et alsidigt projekt.

Livets Blomst

NB! Dette læringstilbud er nu fuldt booket for skoleåret 2018-19. Vi melder senere ud med tilbud for skoleåret 2019-2020

 

Leonardo da Vinci.

Leonardo da Vinci (1452 – 1519) var kunstner, naturvidenskabsmand, men også en dygtig musiker og sportsmand. Med udgangspunkt i da Vinci og hans syv læringsprincipper tilbyder vi et alsidigt projekt for mellemtrinet.

Leonardo da Vincis syv læringsprincipper:

Vær nysgerrig.
Vov at fejle og lær af dine fejl.
Dyrk og brug din krop.
Dyrk og brug dine sanser.
Øv dig i at udholde usikkerhed, paradokser og ambivalens.
Søg kunsten i videnskaben og videnskaben i kunsten.
Forstå at alting hører sammen (kaos og systemteori)
 

Samarbejdspartnere:

Vejle Museerne, Vejle Bibliotekerne og Xeneriet.

Forløb:

Indledning:

Klassen får besøg ugen før forløbet og får en introduktion til Leonardo da Vincis liv og hans tanker.

Eleverne introduceres til opfinderværkstedet .

1.dag:  På Kunstmuseet vil vi se på renæssance kunst og selv forsøge os som kunstnere. Vi vil søge ind i  kunsten, være nysgerrige og lære af vore fejl.

2.dag: På Kulturmuseet arbejder vi i Leonardos opfinder univers. På baggrund af oplægget på jeres skole skal vi bygge og afprøve elevernes egne opfindelser.

3.dag: På Xeneriet skal vi arbejde dramatisk ud fra de 7 læringsprincipper. Vi skal udfordre os selv og hinanden; eksperimentere og fejle. Måske skal vi mime – eller synge en sang?
Teaterrummet er værkstedet, og kroppen og fantasien er vore redskaber.

Periode: Leonardo da Vinci projektet afvikles i uge 44 -49 - 2017 mandag, tirsdag og torsdag

 Uge 45           5,6,8 november

Uge 46           12,13,16 november (OBS)

Uge 47           19,20,22 november

Uge 48           26,27,29 november

Uge 49           3,4,6 december

Uge 50           10,11,13 december

 

Kontaktperson:

Jan Birkkjær Lauritsen  Undervisnings - og formidlingsmedarbejder Vejle Museerne

 Mobil +45 51731295  jabla@vejle.dk

Tilmelding: 29.juni 2018