Be­kendt­gø­rel­ser

Diverse bekendtgørelser og vejledninger

Prøvevejledninger til folkeskolens prøver

Lovgivningen om den åbne skole

PLC-bekendtgørelsen

Lovgrundlag for PLC


§ 19. De nødvendige undervisningsmidler skal stilles vederlagsfrit til rådighed for eleverne.
Dette gælder dog ikke instrumenter og udstyr, som anvendes ved undervisning i fritiden efter § 3, stk. 6, og som hjemtages af eleverne til eget brug.
Stk. 2. Ved hver skole oprettes et pædagogisk læringscenter. Det pædagogiske læringscenter er en del af skoles virksomhed og samarbejder med folkebiblioteket. Det pædagogiske læringscenter stiller undervisningsmidler til rådighed for skolens undervisning, herunder også bøger til elevernes fritidslæsning, og yder vejledning i brugen heraf.
Stk. 3. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan fastsætte nærmere regler om de pædagogiske læringscentres formål og funktion.