Bevæ­gel­se i under­vis­nin­gen

Der er en række institutioner og foreninger, der tilbyder skolerne hjælp til at kvalificere indsatsen omkring bevægelse i undervisningen.

Skolen i bevægelse
Aktive skoleelever

En lang række inspirationer til bevægelse i fagene - samlet af Aalborg Kommune 

Alle børn med i idrætsfaget

Projektet "Alle børn med i idrætsfaget" tilbyder idrætslærere en række praksisnære materialer og værktøjer, der understøtter deltagelse og trivsel for alle børn - også de med særlige behov. Materialerne er målrettet lærere på alle klassetrin og er udviklet med udgangspunkt i lærernes hverdag og virkelighed. 

Leg på streg

Et innovativt koncept til indskoling og mellemtrin, der sammenkobler bevægelse og læring i skolegården.

Sæt din skole i bevægelse!

Drømmer du om motiverede og læringsparate elever? Brug Sæt Skolen i Bevægelse til at få kroppen mere med i undervisningen. Her kan læring let kombineres med leg og bevægelse, og du får masser af inspiration, der både har Fælles Mål og meningsfuld bevægelse i fokus.

Aktiv Fritid udsteder fritidspas til udsatte børn i Vejle Kommune. Projektet omfatter fritidsvejledning og økonomisk støtte med henblik på at integrere børn og unge i almindelige fritidsaktiviteter på lige fod med deres jævnaldrende.

Fagpersoner ( lærere, familiekonsulenter, ungekons., integrationsvejl., socialfaglige rådgivere) spotter børnene og kontakter Aktiv Fritid på aktivfritid@vejle.dk mobil 23 70 40 91

Aktiv fritid er forankret i Vejle Kommune og samarbejder bl.a. med Red Barnet, Broen Vejle, foreningerne i Vejle Kommune og Mødrehjælpen.