Poten­tiale­ele­ver

Alle børn skal blive så dygtige, de kan! Vi skal sikre, at den enkelte elev udfordres på et niveau, der svarer til elevens potentiale. Vejle Kommune har fokus på at fremme skolernes positive tilgang til arbejdet med talentudvikling.

Alle elever fortjener at blive udfordrede

Tilbud til elever med særlige forudsætninger 

De skoler, der har mest fokus på talentindsatsen og bl.a. har uddannet talentvejledere, deltager i et netværk, der sparrer og udvikler nye tiltag og ideer til, hvordan denne indsats spredes til alle skoler.

Uddannelsesrådet i Vejle Kommune, som repræsenterer uddannelserne i Vejle fra folkeskolen over ungdomsuddannelserne til UCL, har valgt "Udfold Talenterne" som fokusområde.

Der arbejdes hele tiden på at udbyde tilbud til folkeskoleelever med særlige forudsætninger. Disse tilbud præsenteres på forsiden under 'Læringsforløb' > 'Talentforløb', eller de beskrives under 'Kurser og events', når tiden for tilmelding nærmer sig.