Gode hi­storier til in­spi­ra­tion

Når ting virkelig lykkes, er der al mulig grund til at dele de gode erfaringer

At få ansvaret for en stor elevgruppe uden at være uddannet lærer eller pædagog, kan være en udfordring.

Musikskolen tog konsekvensen af dette og entrerede med 2 dygtige faglige vejledere fra Hældagerskolen, som gennemførte et kursus i klasserumsledelse med musikskolelærerne.