Skolen i bevægelse - 6 principper

Princip 1

Skolens opgave er at bevæge og at bevæge sig – for at sikre
optimale udviklings- og læringsbetingelser

• Skolen bevæger og bevæger sig, når engagerede mennesker mødes.
Det sker ved involvering i åbne dialoger, undersøgelser og afprøvninger med en intention om at ville det optimale.
• Alle i skolens hverdag forholder sig åbne til teori, metoder og praksis.
• Den innovative tilgang er et naturligt element i skolens arbejdsmåde.

Princip 2

Skolen sikrer at alle børn og unge møder nærværende
voksne – hver dag

• Det sker ved at de voksne i mødet med eleven skaber tillid, tryghed
og trivsel som afsæt for læring.
• Det sker ved at eleverne hver dag møder optimale udfordringer og
krav om dygtiggørelse.
• De voksne er læringsledere og udfordrer elevernes læringsprocesser
med udgangspunkt i højeste potentiale.

Princip 3 

Skolen danner mennesker der mestrer liv og læring

• Når børn og unge mestrer livet, udfolder de deres højeste
potentiale.
• Det sker i engagerende læringsmiljøer ved en passende balance
mellem kravet om at lære og lysten til at lære (flow).
• Eleverne oplever krav om høj faglighed og mødes i deres
nærmeste udviklingszone

Princip 4  

Skolen bygger på elevernes mod på og lyst til læring

• Nye evalueringsformer understøtter børn og unges mod på og
lyst til at udfordre sig selv.
• Alle børn og unge er en del af inkluderende fællesskaber.
• Børn og unge oplever, at det de mestrer, er nødvendigt og anerkendes af fællesskabet.
• Al læring tager udgangspunkt i elevens fremtid.
• Eleverne er centrale sparringsparter i udviklingen af læringsmiljøer.
• Læringsformer udvikles og baseres på nyeste digitale teknologier.

Princip 5

Skolen udvikler fleksible og innovative organisationsformer

• Skolen organiseres med udgangspunkt i målrettet ledelse af
elevernes læringsprocesser.
• Det sker ved at organisere nye måder at lære på for at sikre optimal
udvikling og udfoldelse af elevernes personlige, sociale og faglige
kompetencer.
• Skolens organisationsformer og – principper understøtter en skole
for alle.
• Selvstyrende team er arbejds- og organiseringsformen blandt
skolens voksne.
• Kommunen sikrer indholdsmæssigt og organisatorisk udvikling med
det formål at sikre optimale betingelser for læring og udvikling.

Princip 6

Skolen er en del af samfundet – samfundet er en del af
skolen

• Der er en øget forståelse af skolens læringsrum, lokalt og globalt.
• Læring foregår når som helst og hvor som helst. På arbejdspladser,
i naturen, i det virtuelle læringsrum.
• Det sker ved at inkludere nye faggrupper i skolens dagligdag,
hvilket skaber synergi.
• Organisatorisk fleksibilitet sætter eleverne og skolens voksne fri til
at skabe en mangfoldig skole.
• Forældre er helt afgørende og centrale personer i skolens virke.