Transportpulje til kulturaktiviteter i Vejle Kommune

Transportpuljen er en pulje, som kan søges af alle folkeskoler samt fri- og privatskoler i Vejle Kommune. Formålet med puljen er, at flere klasser kan komme på besøg på kulturinstitutioner i Vejle Kommune i forbindelse med undervisningen.

Den 18. maj 2021 besluttede kultur- og fritidsudvalget at bevilge i alt 400.000 kr. til transport af skoleelever til kulturinstitutioner i Vejle Kommune i forbindelse med undervisning i skolen.

Transportpuljen er en pulje, som kan søges af alle folkeskoler samt fri- og privatskoler i Vejle Kommune. Formålet med puljen er, at flere klasser kan komme på besøg på kulturinstitutioner i Vejle Kommune i forbindelse med undervisningen.

  • Det er muligt at sende ansøgninger til puljen i indeværende skoleår frem til 1. juni 2022. Ansøgningerne behandles løbende frem til denne dato, eller til puljen er brugt op. Der vil være en forventet behandlingstid på max 14 dage. Der vil være 100.000 kr. i puljen

I skoleåret 2022-23 vil der endvidere være to ansøgningsrunder.

I forbindelse med hver ansøgningsrunde sendes der mail til øverste skoleleder med informationsbrev samt ansøgningsskema.

Information om transportpulje til kulturaktiviteter

I første ansøgningsrunde med frist 28. maj 2021 var der 50.000 kr. i puljen, og der kunne man søge til transport, som skulle gennemføres inden sommer-ferien.

I skoleåret 2021-22 og skoleåret 2022-23 vil der endvidere være to ansøgningsrunder. I skoleåret 2021-22 vil der være 75.000 kr. pr. ansøgnings-runde. I Skoleåret 2022-23 vil der være 100.000 kr. pr. ansøgningsrunde.

Anvendes pengene ikke i en ansøgningsrunde, overføres pengene til næste runde.

Formål og målgruppe:

Transportpuljen er en pulje, som kan søges af alle folkeskoler samt fri- og privatskoler i Vejle Kommune. Formålet med puljen er, at flere klasser kan komme på besøg på kulturinstitutioner i Vejle Kommune i forbindelse med undervisningen. Man kan ikke søge til transport uden for Vejle Kommune.

Hvad dækkes af transportpuljen?

Transportpuljen dækker alene udgifter til transport. Der opfordres generelt til, at der søges om bevilling til den billigste transportform. Ved ture på under 10 km skal der være helt særlige transportudfordringer, såfremt der ikke søges til offentlig transport.
Der dækkes udgifter til Sydtrafik, DSB samt private vognmænd. Folkeskolerne skal bruge aftalerne i Rakat, hvis der søges om transport ved private vognmænd.

Hvilke kulturinstitutioner kan man besøge med støtte fra transportpuljen?

Man kan søge om transport til både kommunale og kommercielle kulturinstitutioner i Vejle Kommune. I nedenstående kan I se link med inspiration til de skoletilbud, som udbydes af de kommunale kulturinstitutioner. Men I er også velkommen til at kontakte kulturinstitutionerne for andre muligheder.

Omfang og kriterier

  • Der vil blive lagt vægt på en geografisk spredning, og ved behov for prioritering af ansøgninger, vil der blive lagt vægt på afstanden fra skolen til kulturinstitutionen. Ansøgninger med en afstand over 10 km prioriteres.
  • Ved ture under 10 km prioriteres ansøgninger, hvor der anvendes offentlig transport, med mindre der er helt særlige transportudfordringer.
  • Den enkelte klasse vil kun kunne få flere ture, hvis ansøgningsmængden til puljen giver mulighed for det.

Ansøgningsfrist.

Der er to årlige ansøgningsrunder i skoleårene 2021-22 og 2022-23

  • Første ansøgningsfrist er d. 9. august 2021. Til denne ansøgningsrunde kan der søges om midler frem til 31. december 2021
  • Anden ansøgningsfrist er d. 15. november 2021. Til denne ansøgningsrunde kan der søges om midler for perioden 1. januar 2022 og frem til sommerferien.

Der kan forventes svar på ansøgningen senest 14 dage efter ansøgningsfristens udløb.

Ansøgningsprocedure

Hent ansøgningsskema som pdf.
Skemaet sendes til Marlene Tegllund-Stensgaard på mail: MARLT@vejle.dk

Spørgsmål til puljen kan rettes til Marlene på mail MARLT@vejle.dk eller tlf. 76815064

Udbetaling af bevilling.

Såfremt jeres ansøgning godkendes, kan I få udbetalt den faktiske udgift dog max det godkendte beløb.
Udbetaling foregår på følgende måde:

Folkeskolerne:
Ved betaling anfører I skolens eget EAN-nr. Derefter varemodtager I og sender videre til
Afd. 300500

Fri- og Privatskolerne
Ved betaling anfører i Uddannelse & Lærings EANnr. 5798006361342. På fakturaen skal fremgå skolens navn, dato for transport samt destination.