Skole­luk­ning - inspi­ratio­n til nød­under­visning og ude­under­visning

- denne sides formål er at understøtte kommunens skoler i forbindelse med nedlukning af skolerne og den begyndende genåbning.

Vidensugle
Nødundervisning

Her er samlet forskellig inspiration, værktøjer, gode råd m.m. til fjernundervisning og udeundervisning, som kan understøtte skolerne i planlægningen og gennemførelsen af nødundervisningen i Vejle Kommune. Du kan bl.a. finde en vejledning til, hvordan du kan bruge Google Hangouts Meet til at komme i direkte kontakt med dine elever. 

Siden er inddelt i forskellige kategorier, som alle indledes med en kort tekst, hvor kategorien uddybes.

Siden vil blive udbygget og revideret løbende.  

 

Her kan I finde inspiration til udendørs undervisning og aktiviteter. Det er ikke det hele, som er målrettet til den situation, som vi stå i nu, og det kræver derfor, at I tilpasser det.

Naturvejleder Helle Thuesen Westergaard er i gang med at udvikle materialer og inspiration til at undervise udenfor. Der vil både være:

  1. inspiration/vejledning til det pædagogiske personale om at tilrettelægge udeundervisning og skabe gode rammer
  2. konkrete idéer til undervisningen og forskellige typer materialer, primært til de større fag

Materialerne vil løbende blive lagt i en mappe på Fællesdrevet, som har fået titlen ”Udeundervisning” I finder mappen på https://drive.google.com/drive/folders/0APnn6eMv37-yUk9PVA Linket er kun tilgængeligt for skolens personaler, når de er logget på med deres apps.vejle.dk-konto. 

Har du kommentarer eller ønsker til siden eller behov for sparring på udeundervisning, skal du ikke tøve med at kontakte Helle på hethu@vejle.dk eller 5125 4658.

 

 

 

Undervisning har vi selvsagt rigtig meget erfaring med, men at det skal foregå på afstand er nyt. Det stiller naturligvis krav til brugen af digitale læremidler, værktøjer mm. Men det betyder også, at vi må overveje vores klasserums- og læringsledelse en ekstra gang i disse nye rammer.

Her kan I finde forskellige gode didaktiske råd, som kan bruges i denne sammenhæng. Hvis I har gjort jer nogle gode erfaringer med at undervise eleverne på afstand men alligevel tæt på, så vil vi rigtig gerne høre om dem.  Kontakt Ditte Thommesen på dimth@vejle.dk

Vi har oprettet en mappe på Fællesdrev med titlen “Praksiseksempler på fjernundervisning”, hvor vi løbende vil lægge jeres eksempler i. I finder mappen på Fællesdrevet eller via dette link https://drive.google.com/drive/folders/0ADe2PjWuJxJgUk9PVA Linket er kun tilgængeligt for skolens personaler, når de er logget på med deres apps.vejle.dk-konto. 

Her kan I finde links til forskellige instruktionsvideoer til Min Uddannelse. 

Mange af funktionerne er I sikkert allerede fortrolige med. Måske er der nogle af funktionerne, som I ikke har brugt i jeres daglige undervisning, men som kan være rigtig gode til planlægning og gennemførelse af fjernundervisning. Det kan eksempelvis dreje sig om være at oprette hold og at arbejde med grupper. 

Hvis I mangler instruktionsvideoer, som ikke står på listen, kan I skive til Ditte Thommesen dimth@vejle.dk, så vil hun forsøge at finde dem til jer. 

En lang række digitale forlag og virksomheder har tilbudt at stille deres produkter gratis til rådighed for skolerne, så du som lærer og dine elever kan tilgå dem under skolelukningen.

Listen herover er ikke udtømmende, men de produkter/læremidler, der fremgår af listen, har vi alle en databehandleraftale med i Vejle Kommune. Hvis I benytter produkter/læremidler, som ikke fremgår af listen, skal I være opmærksomme på, om vi har en sådan aftale. Hvis ikke, skal I ikke bruge dem. Det gælder de produkter/læremidler, som kræver, at man bruger sit UNI-login for at komme ind.

Hvis I indgår en aftale med en ny leverandør, skal der godkendes en dataaftale på tilslutning.stil.dk for at åbne for UNI-login. For dette skal I kontakte Arno Vesterholm arnve@vejle.dk

Hvis du synes du mangler inspiration til et bestemt fag, og du ikke kan finde det herunder, så skriv til Ditte Thommesen dimth@vejle.dk, så vil hun forsøge at hjælpe.

Her kan I finde forskellige vejledninger, som I kan sende ud til forældre, hvis der er behov. I kan eksempelvis finde vejledninger, som I kan sende til hjem, hvor eleverne har glemt deres UNI-login. Hvis I oplever behov for andre vejledninger, må I meget gerne kontakte Ditte Thommesen dimth@vejle.dk, så vil hun undersøge muligheden for at få udarbejdet sådanne vejledninger.

E-bøger

Her finder du links til, hvor der er mulighed for at finde skønlitterære og faglitterære bøger til undervisning og/eller lystlæsning. 

Herover finder du forskellige instruktioner til nogle af Google Suite for Educations elementer.

Fælles for elementerne i Google Suite for Education er, at dokumenter kan deles. Dette kan være brugbart til gruppearbejde, hvor eleverne kan arbejde kollaborativt i dokumenter, regneark, slides osv, selvom de sidder i hvert sit hjem. 

Via Google Meet kan du lave undervisning helt ude ved dine elever. Det er en god måde at bevare kontakten til dem på og samtidig give eleverne mulighed for at fastholde deres klassefællesskab, selvom det er på afstand.

Kontakt Ditte Thommesen på dimth@vejle.dk  hvis du mangler instruktioner i brugen af andre af Googles elementer.

I bekendtgørelsen om nødundervisning m.v. er der i §2 stk. 2 rettet en særlig opmærksomhed på elever, der har særlige behov for eksempelvis specialundervisning, specialpædagogisk støtte, elever med særlige støttebehov, tosprogede og elever, som ikke får eller kan forventes at få den nødvendige støtte i hjemmet.

I kan her finde vejledninger, opmærksomhedspunkter mm., som knytter sig til denne elevgruppe her.

Under kategorien ”Love og bekendtgørelser” kan I læse de forskellige lovtekster samt et uddrag af bekendtgørelsen

I forbindelse med Corona-situationen er vi forpligtet  til at gennemføre nødundervisning for såvel de elever, som møder frem og de elever, som bliver undervist i eget hjem. Vi er også forpligtet til at registrere elevernes deltagelse.  I ovenstående filer kan du læse et uddrag eller hele bekendtgørelsen, som beskriver skolernes forpligtelse i forbindelse med nødundervisningen. I kan også læse ideer til, hvordan I kan arbejde med at registrere elevernes deltagelse.