Sko­ler og virk­som­heder

I Vejle Kommune arbejder skoler, ungdomsuddannelser og virksomheder sammen om, at eleverne i folkeskolen bliver så dygtige, de kan.

Spor 1: Møde i skole- og virksomhedsledernetværket
Spor 1: Møde i skole- og virksomhedsledernetværket om det 21. århundredes kompetencer.
Spor 2: Elever i et konkret samarbejde med en virksomhed
Spor 2: Elever arbejder samen med en virksomhed om et projekt.
Spor 3: Byg en Business
Spor 3: Byg en Business
Folkeskolerne arbejder sammen med ungdomsuddannelserne og virksomhederne med afsæt i 3 hovedområder:
  1. Læring på Tværs; et netværk bestående af skole - ungsdoms- og virksomhedsledere
  2. Skolerne arbejder sammen med virksomhederne i enkelte projekter, som adoptionsklasser eller med faglig sparring
  3. Udviklingsprojekter; "Byg en business", valgfag og fag-linier i overbygningen
Læs mere om de 3 områder på siden; Strategi for skole-virksomhedsamarbejde.