Byg et hus

Byg et hus er for 3. - 6. klasse med én hel undervisningsdag på Syddansk Erhvervsskole på hvert af klassetrinene.

Hvad er det:
Projekt byg et hus er et undervisningsprojekt til brug i undervisningen for 3.- 6. klasse og er udarbejdet i et samarbejde mellem Esbjerg Kommune og Teknisk Skole Esbjerg.

Formål:
At eleverne arbejder med og lærer skolens fag i praksisnære og anvendelsesorienteret undervisningsforløb.

Tidshorisont og projektorganisering:
Undervisningsperioden strækker sig over 4 år, hvor klasserne hvert år arbejder i 2 til 6 uger med projektet.
Mindst 2 af klassens lærere deltager i et heldagskursus, hvor hele forløbet gennemgås i teori og praksis. Kurset foregår på Teknisk Skole / SDE i Vejle.
Herefter besøger klasserne Teknisk skole én dag, hvor huset bygges/udbygges. Resten af forløbet foregår på skolen eller ude i byen.

Følgende fag er integreret i byggeriet:
Dansk
Matematik
Historie
Billedkunst/Arkitektur
Sløjd
Natur/teknik
Engelsk
Uddannelses og job

Til alle forløb er der knyttet en række opgaver til forløbene, som eleverne skal arbejde med på klassen, inden besøget på Teknisk skole / SDE og efter besøget.

På dagen, hvor eleverne er på SDE bliver eleverne undervist af faglærte undervisere på SDE. 

Emneoversigt  3.klasse

. Byggetilladelse
. Størrelse
. Beliggenhed
. Arkitektens arbejde

Emneoversigt 4.klasse

. Målestok
. Indretning
. Vinduer / døre

Emneoversigt 5.klasse

. Tapesering

. Tagkonstruktion

Emneoversigt 6.klasse

. Vand og kloakinstallationer

. Elinstallationer / elektricitet