2. klasse besøger et pleje­center

2. klasses besøg på plejecenter Hovergården giver nye perspektiver på temaer som ansvar og empati.

Beskrivelse af besøget

Besøget på plejecenter Hovergården var et introbesøg, hvor eleverne i 2. klasse skulle stifte bekendtskab med stedet og med de personaler, der skulle deltage i forløbet.

Eleverne blev vist rundt af personalet, der også fortalte dem om plejecentret.

Samarbejdet opstod via Relationsnetværket

Læringsmål

Det overordnede tema for besøget var ansvar som også er en af skolens kerneværdier.

 

Hvad var udbyttet?

Lærerne har besvaret tre refleksionsspørgsmål omkring udbyttet af besøget. Læs i det følgende, hvordan de har oplevet udbyttet.

Hvordan har forløbet understøttet elevernes faglige læring, motivation og alsidige udvikling?
Eftersom det var et introbesøg er det umiddelbart svært at sige. Men eleverne var meget motiverede for at komme igen og havde mange ideer til hvad de kunne lære dernede næste gang. Den alsidige udvikling vil blive udviklet i den henseende at eleverne kan sætte sig i andres sted og se sig som en del af en større virkelighed.


Hvordan så I det komme til udtryk?
I forhold til den efterfølgende refleksion i plenum samt samt de ønsker eleverne ytrede de havde til senere besøg.


Var der nogle ting, der overraskede jer omkring elevernes læring?
Der var noget omkring elevernes adfærd – hvilket jo hænger sammen med læring. Samt at der var elever der ellers ikke er synligt deltagende i klassen, der var mere på banen.