Elever arbejder med heste hos Team Nordahl

Skibet Skole og Team Nordahl har samarbejdet om et projekt for elever med autisme. Samværet  med heste og forskellige opgaver har bl.a. styrket elevernes selvtillid og hjulpet dem til at mærke sig selv bedre.

Elever arbejder med heste hos Team Nordahl

- Et samarbejde om udviklingsarbejde for elever med autisme

Forløbet er et samarbejde mellem Skibet Skoles centerafdeling for autisme og Team Nordahl, som er et hesteassisteret videnscenter for læring, personlig udvikling og terapi.

Om forløbet

Læringsmål:

 • at udvikle elevernes kommunikationsform
 • at mindske præstationsangsten
 • skabe nye motivationsveje
 • at vise flere trygge miljøer
 • at danne nye relationsmuligheder
 • at styrke selvtilliden
 • at mærke sig selv
 • at komme i kontakt med følelser

 

Involverede fagområder:

 • Social og personlig udviklingsområde for autister
 • Fokus på evidensen af hesteassisteret terapi og personlig udvikling af
  mennesker begrænset af psykiske lidelser og socialiseringsvanskeligheder.

Deltagere:

Skibet Skole, Jennumvej 20, 7100 Vejle (centerafdelingen for autister)

Team Nordahl v/Gitte Nordahl, Sønderkærvej 5, 7160 Tørring

20 elever fra indskoling og mellemtrin. Der blev afholdt 4 forløb med 5 elever på hvert forløb. Fra skolen deltog 2 voksne og fra Team Nordahl deltog 2 voksne. Udover de 4 forløb var der et for-besøg.

Hvordan har forløbet understøttet elevernes faglige læring, motivation og alsidige
udvikling?

Forløbet hos Team Nordahl har påvirket alle elever positivt. At være et lille,
trygt sted, hvor alle bliver set, og hvor der tages individuelle nødvendige
hensyn, har blandt andet påvirket motivationen for deltagelse.
Undervisningen foregår i et trygt miljø, hvor eleverne udfordres tilpas fra gang
til gang. At lære at strigle, rense hove, røre ved hesten og kommunikere med
hesten non-verbalt, er med til at skabe ro og selvtillid.
Eleverne har oplevet glæde ved samværet med hesten og når det efter tid
kombineres med naturen findes ro på en ny måde.

Det forløb vi har været igennem hos Team Nordahl er kun en brøkdel af de
mange forløb de har mulighed for at skræddersy. Jeg er imponeret og stolt
over at se så engagerede undervisere som hos Team Nordahl. De er klart
med til at løfte opgaven omkring den gode udvikling hos autister. Jeg kan kun
give de bedste anbefalinger, og håber jeg kommer til at følge endnu et forløb
hos Team Nordahl.
/ Henriette Faaborg Ørnsholt, Skibet Skole, Vejle