Sam­arbejde mellem 2. kl., Økolariet og Affald­Genbrug

Elever fra 2. klasse lærer om affald og genbrug og stifter bekendtskab med arbejdspladsen AffaldGenbrug og de mange opgaver, der løses her.

Beskrivelse af forløbet

Forløbet er et tværfagligt samarbejde mellem dansk og natur/teknologi.

Vi var på rundvisning hos AffaldGenbrug, hvor vi så de forskellige afdelinger af virksomheden.

Hver gruppe snakkede med folk fra den afdeling, de blev vist rundt I.

Grupperne skulle fremlægge hvilken afdeling, de havde set og hvad afdelingens vigtigste opgave er.

Læringsmål

  • At få kendskab til begreberne affald og genbrug
  • At få kendskab til affaldssortering
  • At få kendskab til arbejdspladsen AffaldGenbrug
  • At få kendskab til arbejdsopgaver i AffaldGenbrug

Samabejdspartnere

Skole, Økolariet og AffaldGenbrug samarbejdede om forløbet. Kontakten blev formidlet af Relationsnetværket.