Industri­en som karriere­vej

Om få år vil der være mangel på arbejdskraft i industrien. Alligevel uddanner færre unge sig til jobs i industrien. Projektet "Industrien som karrierevalg" bidrager til at løse denne udfordring.

Formålet med projektet er at sikre kompetenceforsyningen til produktionserhvervet. Det skal ske ved at inddrage produktionsindustrien til at tage ansvar for at synliggøre produktion som en attraktiv karrierevej overfor elever, forældre og lærere. Det gøres først og fremmest ved at bygge bro mellem industrien og grundskolerne og derigennem øge optaget på de produktionsrettede erhvervsuddannelser.
Et vigtigt led i projektet er at opdatere produktionsvirksomheders image og synliggøre karrierevejene i industrien overfor elever, forældre og lærere.

Projektets fokus falder derfor i en række hovedaktiviteter:
1) Etablering af lokale partnerskaber med industrivirksomhederne.
2) Udvikling og etablering af modeller for skole-virksomhedssamarbejde.
3) Udarbejdelse og udrulning af bedre undervisnings- og vejledningsmateriale til de unge og deres forældre i grundskolen, således de bibringes en reel information og opdateret viden om beskæftigelses- og karrieremuligheder indenfor produktionsindustrien.