Kom godt i gang - for skoler

I følgende guide finder du vejledning til, hvordan du kan åbne dørene til et velfungerende samarbejde med en virksomhed.

Dør
Dør
Dør
Dør
Dør
Dør
Dør
Dør
Dør
Dør
 • Det faglige indhold

  Det første du skal gøre er at beslutte, hvad det faglige indhold i forløbet skal være, og hvilke læringsmål du ønsker, samarbejdet skal understøtte.

  Lav en beskrivelse af læringsmålene, pensum, niveau og elevernes forudsætninger for at bearbejde emnet. Det er vigtigt at have fuld klarhed over dette, når du skal finde og indgå aftaler med en samarbejdspartner.

 • Hvordan finder jeg en samarbejdspartner?
  • Undersøg hvilke virksomheder i nærheden, der arbejder indenfor det område du gerne vil samarbejde om.
  • Spørg kollegaer og gerne forældrekredsen om de har kontakter, der kan bruges.
  • Kontakt kommunens konsulent for skole-virksomhedssamarbejder.

  Når du har fundet en relevant virksomhed:

  • Ring op til virksomheden og spørg om de vil indgå i et samarbejde om det læringsindhold og de overordnede læringsmål du har defineret.
  • Send en mail til virksomheden med tak for snakken og en opfølgning på evt. aftaler.
 • Det første møde med virksomheden

  Forventningsafstemning og god planlægning er en vigtig nøgle til et succesfuldt samarbejde. Derfor bør det første møde med virksomheden forberedes grundigt. Det, der er en selvfølgelighed for dig, kan være helt nyt for virksomheden og omvendt.

  Send på forhånd et forslag til dagsorden til virksomheden. Medbring gerne undervisningsmaterialer, så I sammen kan se på elevernes konkrete faglige niveau.

  Du kan hente inspiration til dagsorden for mødet her

 • Samarbejdsaftale

  Efter det første møde er I klar til at indgå en samarbejdsaftale. Samarbejdsaftalen sikrer, at der er klare retningslinjer for f.eks.

  • formål med samarbejdet
  • Rollefordeling
  • Ressourcer ( økonomi, faciliteter, undervisere mv)
  • PR
  • evt. aflysning

  Samarbejdsaftalen er også skoler og virksomheders dokumentation af samarbejdet. 

  Du kan finde en skabelon til en samarbejdsaftale her.

 • Samarbejdstyper

  Der er mange måder at samarbejde på og jo flere samarbejder, der etableres, desto flere samarbejdstyper opstår der. Her kan du se eksempler på nogle typiske samarbejdstyper du kan tage udgangspunkt i, når du planlægger samarbejde med en virksomhed.

  Praktik
  Et praktikophold giver elever kendskab til opgaverne i en specifik jobfunktion og dagligdagen på en arbejdsplads.

  Undervisningsforløb
  Skole og virksomhed udvikler i samarbejde et undervisningsforløb omkring et læringsmål.

  Kompetenceudvikling
  L
  ærerne efteruddannes i en virksomhed. Det kan f.eks ske i form af et kursus eller en workshop, hvor lærernes viden og kunnen på et område opdateres.

  Virksomhedsbesøg
  Elever besøger en virksomhed som en del af et undervisningsforløb. Besøgets indhold kan variere fra rundvisning til en hel dag, hvor eleverne arbejder med opgaver i virksomheden.

  Adoption
  En virksomhed og en klasse arbejder sammen over en længere periode, hvor der regelmæssigt er fællesaktiviteter både hos virksomheden og på skolen.

  Individuelle forløb
  En enkelt elev samarbejder med en virksomhed i forbindelse med et projekt eller opgaveskrivning.

  Elever løser opgaver for en virksomhed
  Elever løser en konkret opgave for en virksomhed som led i et fagligt forløb.

   

 • Få ledelsens opbakning

  Erfaring viser, at ledelsens opbakning har stor betydning for et vellykket samarbejde. Ledelsen skal være villig til at afsætte ressourcer til samarbejdet, særligt i form af arbejdstimer, men også til dækning af transport, materialeudgifter evt. smågaver mv.

  Desuden er det vigtigt, at medarbejdere, der arbejder med skole-virksomhedssamarbejde, oplever, at deres indsats værdsættes og er vigtig for skolen.

  Når skoleledelsen er involveret i samarbejdet undgår man at det bliver alt for personafhængigt og kontakten til virksomheden kan lettere bruges af andre lærere og opretholdes hvis den lærer, der har etableret samarbejdet f.eks. holder orlov eller flytter.

   

 • Information til forældre

  Det er naturligvis vigtigt at forældrene informeres om, at I arbejder sammen med en virksomhed, hvad I samarbejder om , hvor, hvornår og hvor længe.

  Er det første gang I arbejder sammen med en virksomhed, kan det være en god ide, at informere forældrene om det mere overordnede formål med skole-virksomhedssamarbejde.

  På siden 'Til download" kan I finde en præsentation, der kan bruges til forældremøder og link til B&U's folder om skole-virksomhedssamarbejde.