Kom godt i gang - for virksomheder

Vil du etablere et samarbejde med en skole, kan du finde råd og vejledning i denne guide.

 • Guide til samarbejde med en skole

 • Hvorfor samarbejde med en skole?

  Ved at bygge bro mellem skoler og virksomheder kan vi styrke elevernes læring, og give eleverne kendskab til erhvervslivet. Virksomheder får viden om og relationer til fremtidens arbejdsstyrke og bidrager til at kvalificere de kommende medarbejdere.

  Elevernes kendskab til erhvervslivet bliver større, og de får erfaringer med en bredere vifte af uddannelses- og karrieremuligheder. Virksomhederne kan give unge mennesker lyst til at uddanne sig indenfor netop deres fagområde og dermed sikre deres fremtidige rekrutteringsgrundlag.

  Elevernes kontakt til det lokale erhvervsliv kan på længere sigt betyde, at de vælger en lokal arbejdsplads, når de engang skal have job.

 • Hvordan finder jeg en samarbejdspartner

  Der er flere muligheder for at finde en skole at samarbejde med.

  • Kontakt en skoleleder. Vælg evt. en skole, der ligger i nærheden af virksomheden. Fortæl, hvad I gerne vil samarbejde om, og hvilken type samarbejde I har lyst til at indgå i.
  • Kontakt Uddannelse & Lærings konsulent for skole-virksomheds-samarbejde, som kan hjælpe med at formidle kontakt.
  • Deltag i skole- og virksomhedsleder-netværket.
 • Gevinster for virksomheden

  Samarbejdet med en skole har en række gevinster for virksomheden. Virksomheden får kendskab til den kommende generation af medarbejdere og mulighed for at præge de unges uddannelsesvalg og på den måde bidrage til en veluddannet arbejdsstyrke. Virksomheden kan synliggøre, at den påtager sig et socialt ansvar og brande sig i lokalområdet, hvor også pressen har interesse i samarbejdsprojekter med skoler. Endelig kan eleverne være med til at kaste nyt lys på virksomhedens  produkter.

 • Hvad kan virksomheden bidrage med?

  Inden et samarbejde etableres er det vigtigt at gøre konkrete overvejelser om, hvad virksomheden kan bidrage med til et samarbejde. Hvor meget tid og hvor mange medarbejdere kan der sættes af? Hvilke fagområder kan I styrke? Kan I stille faciliteter til rådighed for skolen? Hvilken samarbejdstype er I mest interesserede i? Hvad ønsker virksomheden at få ud af samarbejdet?

  Disse indledende overvejelser kan evt. gøres i dette skema .

 • Samarbejdstyper

  Samarbejder mellem skoler og virksomheder kan foregå på mange måder og have forskelligt omfang. Det er op til virksomheden og skolen at beslutte, hvilken form for samarbejde, der er bedst egnet til at nå de læringsmål, man ønsker at samarbejde om.

  Praktik
  Et praktikophold giver elever kendskab til opgaverne i en specifik jobfunktion og dagligdagen på en arbejdsplads.

  Undervisningsforløb
  Skole og virksomhed udvikler i samarbejde et undervisningsforløb omkring et læringsmål.

  Kompetenceudvikling
  L
  ærerne efteruddannes i en virksomhed. Det kan f.eks ske i form af et kursus eller en workshop, hvor lærernes viden og kunnen på et område opdateres.

  Virksomhedsbesøg
  Elever besøger en virksomhed som en del af et undervisningsforløb. Besøgets indhold kan variere fra rundvisning til en hel dag, hvor eleverne arbejder med opgaver i virksomheden.

  Adoption
  En virksomhed og en klasse arbejder sammen over en længere periode, hvor der regelmæssigt er fællesaktiviteter både hos virksomheden og på skolen.

  Individuelle forløb
  En enkelt elev samarbejder med en virksomhed i forbindelse med et projekt eller opgaveskrivning.

  Elever løser opgaver for en virksomhed
  Elever løser en konkret opgave for en virksomhed som led i et fagligt forløb.