Sammen om læring

I Vejle Kommune arbejder skoler og virksomheder sammen om at gøre eleverne så dygtige som muligt og forberede dem til fremtidens arbejdsmarked. Samarbejdet om læring styrker elevernes faglighed, læringsparathed, motivation og trivsel. Eleverne får viden om samfundet, møder flere forskellige rollemodeller og får bedre muligheder for senere at vælge uddannelses- og karrierevej.

Den faglige læring styrkes

Den øgede motivation styrker elevernes faglige læring, idet de arbejder aktivt med at omsætte teoretisk viden i praksis. Undervisningen i skole-virksomhedssamarbejde vil ofte være problembaseret og tage højde for, at der findes mange måder at lære på.

Virksomhederne kan bidrage med specialistviden indenfor et specifikt fagområde og kan ofte stille faciliteter til rådighed, som eleverne ellers ikke ville have adgang til.

Elevernes alsidige udvikling fremmes

Skole-virksomhedssamarbejde kan fremme elevernes individuelle alsidige udvikling:

  • Elevens lyst til at lære mere
  • Elevens mulighed for at lære på forskellige måder
  • Elevens mulighed for at lære sammen med andre.

I skole-virksomhedssamarbejdet vil der også være mulighed for at eksperimentere, inspireres og undres i nye omgivelser.

Eleverne får mulighed for at prøve kræfter med problemløsning, udvikling og nytænkning.

leverne udvikler det 21. århundredes kompetencer

Skole-virksomhedssamarbejdet bidrager til, at eleverne udvikler kompetencer som er helt nødvendige i det 21. århundrede.

Eleverne udvikler kompetencer i kommunikation, kritisk tænkning, kollaboration, kreativitet, teknologisk mestring og digitalt medborgerskab.

 

Motivation

Når skolen samarbejder med en virksomhed motiveres eleverne til at lære mere. Eleverne oplever, at læringen er relevant og kan bruges til at løse virkelige problemstillinger. De kan se meningen med den teori de lærer i skolen og vigtigheden af, at blive dygtig. Eleverne får mulighed for at være aktive og sætte sig selv i spil med de styrker, de hver især har.

Karrierelæring

Eleverne får kendskab til forskellige virksomheder, arbejdsopgaver, metoder og produkter og får et konkret billede af, hvad man kan bruge forskellige uddannelser til. Måske åbnes deres øjne for helt andre karrieremuligheder som de ikke vidste fandtes, eller måske bliver de bekræftet i et kommende studie- eller erhvervsvalg.