Skole­- og virk­som­heds­leder­net­værk­et

I netværket mødes skoleledere og virksomhedsledere til fælles inspiration og diskussion af aktuelle emner. Når skole- og virksomhedsledere lærer hinanden at kende og gennem netværket får en fælles referenceramme bliver lettere at etablere samarbejder.

Netværksmøde om det 21. århundredes kompetencer

Jakon Brøndum fra Center for Digital Dannelse holder oplæg
Jakob Brøndum fra Center for Digital Dannelse holder oplæg.
Gruppearbejde
Deltagere i netværket afprøver og diskuterer kompetencehjulet.
Gruppearbejde
Deltagere i netværket diskuterer datasikkerhed

 

Netværket mødtes i februar måned til et fyraftensmøde om det 21. århundredes kompetencer og digital dannelse. Jakob Brøndum fra Center for Digital Dannelse holdt et inspirerende oplæg om det 21. århundredes kompetencer og digital dannelse

Oplægget gav anledning til diskussion og refleksion i netværket om bl.a. hvordan det 21. århundredes kompetencer bringes i spil i undervisningen, hvordan it understøtter kompetencerne og hvordan eleverne bedst lærer at håndtere de udfordringer de vil møde som digitale mennesker i en digital kultur. "Online-hed", privatliv og datasikkerhed blev også debatteret.

 

 

Er du interesseret i at deltage i netværket?

Kontakt Charlotte Agerby- Schultz, Uddannelse & Læring, chasc@vejle.dk