Stra­te­gi for skole-­virk­som­heds­sam­arbejde

Her kan du læse om Vejle Kommunes strategi for skole- virksomhedssamarbejde.

Skole-virksomhedssamarbejde er en del af  “Åben Skole”. Skoler og virksomheder arbejder sammen om at give eleverne  alsidige, virkelighedsnære og  anvendelsesorienterede læringsoplevelser.

 

Samarbejdet bidrager til at realisere folkeskolereformens mål om at tilbyde eleverne en varieret skoledag, flere veje ind i læring og mulighed for at eksperimentere, fordybe sig og omsætte viden i praksis.

 

Skole-virksomhedssamarbejde bidrager til, at alle elever bliver så dygtige de kan, at eleverne trives, og at de udvikler kompetencer til at kommunikere, tænke kritisk, kollaborere, være kreative, mestre teknologi og digitalt medborgerskab – de kompetencer vi forstår som det  21. århundredes kompetencer.

 

Samtidig giver skole-virksomhedssamarbejdet eleverne kendskab til levevilkår og livsformer samt indsigt i forhold og vilkår, der er knyttet til uddannelse, erhverv og arbejdsmarked i en global verden.

 

Skole-virksomhedssamarbejde i Vejle Kommune udspringer af nysgerrighed overfor hinandens praksis og mod til at udvide “læringens økosystem”.

 

Uddannelse & Læring understøtter de enkelte skolers arbejde med at etablere og udvikle skole-virksomhedssamarbejdet ved at tilbyde netværk, inspiration og vejledning.

 

Målsætningen er at skabe en kultur, hvor skoler og virksomheder ser hinanden som naturlige ressourcer i arbejdet med at gøre alle elever så dygtige som de kan blive.

I Vejle Kommune arbejder vi på 3 spor:

Spor 1: Skole- og virksomhedsledernetværket. Læs mere om skole- og virksomhedsledernetværket ved at følge linket nederst på siden.

Spor 2: Elever arbejder med konkrete opgaver eller cases hos en virksomhed som enkeltstående forløb eller som led i et adoptionsprojekt. Eksempler på dette findes under Den gode fortælling

 

Spor 3: Samarbejder, der involverer både folkeskole, ungdomsuddannelser og virksomheder. Se f.eks. forløbet Byg en Business.

 

Herunder findes mere information om og eksempler på arbejdet på de tre spor.