Kultur­ryg­sækken

Kulturrygsækken er et samarbejde mellem en række natur- og kulturinstitutioner, der i samarbejde skaber forløb med flere aktører for daginstitutioner og folkeskoler i Vejle Kommune.

Find de aktuelle tilbud i Kulturrygsækken under 'Læringsforløb' > 'Vælg område' > Kulturrygsækken'

Om Kulturrygsækken

Kulturrygsæktilbuddene er udviklet i samarbejde mellem Uddannelse & Læring, Kultur & Udvikling  og en række kultur- og naturinstitutioner i Vejle Kommune.

Kulturrygsækken er tværgående temaopbyggede tilbud, der er kendetegnede ved:
- at indeholde mødet med en formidler
- at blive afviklet uden for skolen
- at have læringspotentiale og supportere principperne i ”Skolen i bevægelse”
- at tilbyde forberedelsesmøde for deltagende skoler
- at der laves evaluering af forløbet efter et fælles digitalt evalueringskoncept
- at skolerne / klassen forpligter sig til at deltage i forberedelsesmødet og evaluere forløbet.
Tilbuddene er gratis, men I skal selv sørge for transport.

Om at deltage i kulturrygsæktilbuddene

Når I tilmelder jeres klasse/årgang/gruppe til at deltage i et kulturrygsæktilbud, vil I blive bedt om at overveje, hvordan kulturrygsæktilbuddet og elevernes daglige undervisning skal hænge sammen i et samlet forløb. Til støtte for både jeres og kultur-/naturformidlernes planlægning udarbejdes en arbejdsseddel.

I vil blive inviteret til et introduktionsmøde, hvor I inden da har overvejet og besvaret de første 8 af arbejdssedlens 12 spørgsmål. De sidste 4 kan først besvares efter afviklingen af kulturforløbet.

Formålet med evaluering og dokumentation er:

at gøre kultur- og naturformidlere endnu bedre til at formidle
at understøtte skolens / dit (lærer) mål for elevernes læring før, under og efter kulturrygsækforløb
at det samlede initiativ dokumenteres til en fremtidig udvikling
at dokumentere kulturrygsækken for beslutningstagere
Evalueringen foregår ved, at jeres elever efterfølgende dokumenterer det samlede forløb under Kulturrygsækkens faneblad på Den åbne Skoleportalen. Der kan i dokumentationen både tænkes i dokumentation af elevernes læreproces og i produkter, som det samlede forløb måtte munde ud i. Dokumentationen skal være digital.

Evalueringen af kulturrygsæktilbuddene tager udgangspunkt i principperne om ”Skolen i bevægelse” og i en forståelse af:

Evaluering som en proaktiv proces
At læring foregår når som helst og hvor som helst - viden er mere end faktaviden
At skolen bygger på elevernes mod på og lyst til læring - videnproduktion og dokumentation er et væsentligt element i elevernes læreproces
Lærernes arbejdsseddel og elevernes dokumentation fremsendes til den institution, som skolen tilmeldte sig til, når det samlede undervisningsforløb afsluttes.