Eva­lue­ring og do­ku­men­ta­tion

Uddybende om evaluering og dokumentation af Kulturrygsækforløb.

Evaluering skal ses i relation til en udviklingsproces, hvor den bliver en integreret del, der bidrager til læring. Evaluering bliver dermed en fortløbende opfølgning på, om elevernes læreproces går i den rigtige retning. Evaluering foregår ikke kun som afslutning på et forløb, men planlægges i højere grad proaktivt. Når evalueringen tænkes ind på forhånd er den med til at forme det videre forløb og give læreprocessen rettethed.

Viden er mere end faktaviden, og netop sammentænkningen af undervisningstilbud og kulturrygsæktilbuddet giver øget mulighed for at forstå viden bredt og understøtte, at læring kan foregå når som helst og hvor som helst. Det er vigtigt, at eleverne får faktuel viden om det område, der arbejdes med, men det er også vigtigt, at de arbejder i processer og selv er skabende med henblik på at formidle deres nye viden.

Forskning (Hattie 2009) peger på, at det, der bidrager mest til elevers læring er, hvis de har forståelse for, hvor de er i deres læreproces, og hvordan de kommer videre. Det er derfor afgørende, at lærere og kulturformidlere går i dialog med eleverne om deres forforståelse, så deres potentiale udfordres optimalt.

Igennem kravet om dokumentation bliver eleverne tvunget til at reflektere over, hvad de lærer.

Dokumentationen skal netop planlægges på forhånd, og eleverne er på forhånd sporet ind på, hvad det er, de skal være opmærksomme på at indsamle materiale til.

Det kan eksempelvis være at tage billeder undervejs i forløbet, som skal bruges til en billedcollage til offentliggørelse. Dokumentationen bliver en vigtig del af elevernes læreproces.