Kul­tur­ryg­sæk­kens plan­læg­nings-­ og eva­lue­rings­formu­larer

Formålet med at udfylde formularerne er at dokumentere og at gøre kulturrygsæktilbuddene endnu bedre.

Om planlægningsformularen 

Udfyldes og indsendes forud for planlægningsmødet til ergro@vejle.dk. Evt. sendes samtidig på mail til kontaktpersonen for forløbet.
Er tænkt til at kunne bruges proaktivt undervejs i forløbet.

Om evalueringsformularen

Er til efterfølgende reflektion og feed back.
Spørgsmålene tager udgangspunkt i de 6 principper for 'Skolen i bevægelse'. Rubrikkerne udfyldes med korte beskrivelser og fremsendes efter afvikling af kulturrygsækforløbet til ergro@vejle.dk

Tak for dine planlægningsovervejelser

Jeg videresender til de parter, der gennemfører kulturrygsækforløbet.

Venlig hilsen

Erik Grønfeldt

Planlægning

Kontaktinformationer

The form contains errors

  • {{validation.errorMessage}}

Evaluering af kulturrygsæktilbuddet

Tak for din evaluering.

Jeg videresender til de parter, der gennemførte kulturrygsækforløbet.

Venlig hilsen

Erik Grønfeldt

Evaluering

Kontaktinformationer

The form contains errors

  • {{validation.errorMessage}}